Billerud Korsnäs kartongfabriken

Projektinformation

Plats: Sverige

Kund : NCC

Startade:
Material: Peri Up Flex – Multi Prop

Volymställning Peri Up
Kompletterande understöd vid mellanstöden, Multi Prop

Snabbanslutning
X