Getteröbron

Projektinformation

Plats: Sverige

Kund : Implenia

Startade Juli 2019
Material: VRB/ VST – Peri Up Flex – Multi Prop

Förmontering av VBR/ VST samt lyft på plats
Volymställning Peri Up
Kompletterande understöd vid mellanstöden, Multi Prop

 

-->
Snabbanslutning
X